aaPanel

aaPanel là một trình quản lý hosting đơn giản nhưng rất hiệu quả và mạnh mẽ. Chỉ cần 2 phút để cài đặt xong một vps, server chạy aaPanel.

aaPanel web control panel nhẹ, nhanh, đơn giản
aaPanel một web-based control panel nhẹ, nhanh và hiệu quả GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ AAPANEL: aaPanel có thể quản lý server thông qua giao diện (GUI) đơn giản, và chỉ với thao tác đơn giản thì mình có thể cài đặt được một web server chạy mô hình LNMP/LAMP, mục đích ra đời của aaPanel là giúp cho việc...

CHỦ ĐỀ QUAN TÂM NHẤT