Ajenti

Ajenti là một admin panel giúp cho bạn quản lý tốt server của mình bằng giao diện, bên cạnh đó Ajenti còn cho ra một project gọi là Ajenti V, một plugin tích hợp vào Ajenti 1.x để phục vụ cho việc quản lý hosting trên vps/server.

Không có bài viết để hiển thị

CHỦ ĐỀ QUAN TÂM NHẤT