APC Opcode Cache Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Eaccelerator Opcode Cache Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp APC Opcode Cache, Bạn nào chỉ chạy những site Wordpress thì đây là Opcode Cache cho lựa chọn của bạn. Tải Source APC Opcode Cache  các bạn nên chọn những bản cài đặt có chữ...
Eaccelerator Opcode Cache Giới thiệu Opcode Cache.  ( Opcode cache có thể sử dụng cho nhiều ngôn ngữ như ( python, ruby, ... ) trong Series này mình chỉ tập trung vào PHP script  ) PHP là một scripting language, Khi có một request đến WebService thì nó phải thông dịch lại script PHP này để trả về kết quả xử lý cho người...

CHỦ ĐỀ QUAN TÂM NHẤT