Cấu hình WordPress, Joomla, Xenforo, vBulletin sử dụng Memcached [ Phần 11 VestaCP ]

0
1769

Cấu hình WordPress, Joomla, Xenforo,vBulletin sử dụng Memcached

wordpress-logo

 

Ở bài trước mình đã hướng dẫn cài đặt và cấu hình Memcached, thư viện Memcache cho PHP, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cho các Open Source như : WordPress, Joomla, Xenforo, vBulletin sử dụng Memcached.

  • Đầu tiên và phổ biến nhất là WordPress.

+ Dùng FTP :

_ WordPress có hổ trợ Plugin Memcached. Đây là link Download : https://downloads.wordpress.org/plugin/memcached.2.0.2.zip

hoặc các bạn có thể lên trang chủ của Plugin để Download Version mới nhất :  https://wordpress.org/plugins/memcached/

_ Sau khi các bạn Download về giải nén ra sẽ thấy file này :  object-cache.php   . Sau đó đăng nhập vào tài khoản FTP và Upload file này vào thư mục wp-content của Website mà bạn muốn cho nó sử dụng Memcached. Vậy là xong nhé. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi làm theo hướng dẫn cài đặt Memcached của mình thì TCP Socket là 127.0.0.1:11211, đây là Socket mặt định được cấu hình trong Plugin Memcached này. Còn nếu các bạn Install Memcached listen với IP và Port khác, thì nhớ vào Edit lại trong file Plugin nhé. [ Lời khuyên là các bạn nên để mặt định là 127.0.0.1:11211 ]

+ SSH vào VPS.

_  Sau khi login vào VPS các bạn di chuyển tới thư mục wp-content của Website mà các bạn muốn sử dụng Memcached. Lần lượt chạy các câu lệnh sau.

# yum -y install unzip wget
# wget https://downloads.wordpress.org/plugin/memcached.2.0.2.zip
# unzip memcached.2.0.2.zip
# cp memcached/object-cache.php .

-->  Tiếp theo là change owner cho Plugin. Các bạn gỏ lệnh.

# ls -lia

--> Và nhìn vào cột thứ 4, 5 các bạn lấy User ở cột 4 và Group ở cột 5 thay thế vào câu lệnh bên dưới rùi chạy câu lệnh này.

# chown 4:5 object-cache.php
# rm -rf memcached memcached.2.0.2.zip

--> Chỉ cần thay thế số 4 với số 5 bằng User và Group thật sự ở cột 4 và cột 5 mà các bạn thấy được khi chạy lệnh ls -lia

_ OK !! vậy là xong cấu hình cho WordPress sài Memcahed nhé. Tiếp nào !

  • Cấu hình sử dụng Memcached cho Xenforo.

_ Xenforo thì đơn giản hơn, các bạn di chuyển tới thư mục library trong Source Web. Sau đó mở file config.php lên và thêm vào cuối file đoạn code bên dưới. sau đó lưu lại. Nếu SSH vào VPS thì các bạn sử dụng lệnh : # vim config.php


$config['cache']['backend'] = 'Memcached';
$config['cache']['backendOptions'] = array(
'compression' => false,
'servers' => array(
array(
// your memcached server IP /address
'host' => 'localhost',

// memcached port
'port' => 11211,
)
)
);

_ Vậy là xong nhé. 🙂

  • Cấu hình sử dụng Memcached cho Joomla.

_  Mở file cấu hình của Joomla lên và thay đổi như hướng dẫn bên dưới.


--> Tìm tới 2 dòng này.

public $caching = '0';
public $cache_handler = 'file';

--> Và thay 2 dòng trên đó bằng các dòng dưới đây.

public $caching = '2';
public $cache_handler = 'memcache';
public $memcache_server_host = 'localhost';
public $memcache_server_port = '11211';

  • Cấu hình vBulletin sử dụng memcached

_  Mở file cấu hình của vBulletin lên. thường nó nằm ở thư mục includes/config.php


# các bạn tìm đến dòng // ****** DATASTORE CACHE CONFIGURATION *****

# Sau đó cấu hình những dòng dưới như sau.

# $config['Datastore']['class'] = 'vB_Datastore_Memcached';
# $i = 0;
# // First Server   ## các bạn có thể cấu hình nhiều memcached server.

# $i++;
# $config['Misc']['memcacheserver'][$i]           = '127.0.0.1';     # ip listen memcached server
# $config['Misc']['memcacheport'][$i]                     = 11211;     # port
# $config['Misc']['memcachepersistent'][$i]       = true;
# $config['Misc']['memcacheweight'][$i]           = 1;
# $config['Misc']['memcachetimeout'][$i]          = 1;
# $config['Misc']['memcacheretry_interval'][$i] = 15;

Lưu lại vậy là xong nhé. !!

Hy vọng bài viết hữu ích cho các bạn, gặp vấn đề gì về bài viết cứ liên hệ trực tiếp với mình nhé. hoặc để lại Comment bên dưới. Rất vui được trao đổi với Các bạn.

Bình luận qua Facebook

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here