Hướng dẫn upgrade và downgrade php trong Vestacp

0
2093

 

– Khi các bạn cài đặt vestacp sẽ có các trường hợp xảy ra là :

+ Nếu bạn chọn tùy chọn remi thì vestacp sẽ tự động cài đặt cho các bạn phiên bản php mới nhất có trong remi repository ( trong lúc mình viết bài viết này thì nó là phiên bản 7.4.0RC3)

+ Nếu bạn chọn “no” trong tùy chọn đó thì vestacp sẽ được cài đặt cùng với php phiên bản 5.2

– Nếu bạn không hài lòng với các phiên bản mà vestacp cài đặt tự động hoặc phiên bản đó không phù hợp với nhu cầu của bạn thì trong bài viết này mình sẽ chỉ cho bạn cách để thay đổi phiên bản php 5.4 thành phiên bản php 7.2 , hoặc chuyển từ phiên bản php mới nhất về phiên bản 7.2 nhé.

1. Các bước thực hiện upgrade php.

– Đầu tiên các bạn phải cài đặt Remi Repository và EPEL repository bằng các câu lệnh :

+ wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

+ wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

+ rpm -Uvh remi-release-7.rpm epel-release-latest-7.noarch.rpm ( lệnh này dùng để update 2 gói package bên trên)

– Cài đặt bộ công cụ yum-utils để quản lý các repositories bằng lệnh :

+ yum install yum-utils -y

– Enable remi repo php72 bằng lệnh : yum-config-manager –enable remi-php72

– Kiểm tra các repo đang được enable bằng lệnh : yum repolist

– Thực hiện lệnh để update phiên bản php : yum update -y

– Restart các service :

+ apache : systemctl restart httpd

+ nginx và php-fpm : systemctl restart nginx  , systemctl restart php-fpm

– Sau đó kiểm tra phiên bản php : php -v.

* Lưu ý :

– Khi các bạn đã update lên phiên bản php7.2 rồi để đảm bảo rằng việc nâng cấp lên các phiên bản cao hơn của php không được diễn ra các bạn phải đảm bảo rằng cái remi repo của php phiên bản trên 7.2 không được enable vì nếu các remi repo đo được enable thì khi bạn chạy lệnh update thì phiên bản php sẽ được nâng cấp.

– Sử dụng lệnh :

+ yum-config-manager –disable remi-php7.3

+ yum-config-manager –disable remi-php7.4

 

2. Các bước thực hiện downgrade php.

– Đầu tiên chúng ta liệt kê ra các module php đã cài đặt bằng lệnh :

+ yum list installed | grep php

– Sau đó thực hiện xóa tất cả các module php đã được cài đặt bằng lệnh :

+ yum remove php-*

* Lưu ý : bình thường khi các bạn thực hiện việc xóa như vậy thì các bạn phải backup lại file config chính của php là file php.ini và nếu bạn sử dụng php-fpm thì phải backup lại như mục cấu hình các pool để khi cài đặt phiên bản php khác thì chúng ta sẽ khôi phục lại cấu hình. May mắn thay , khi chúng ta xóa php thì đồng thời ở máy bạn cũng được lưu lại tự động các file cấu hình đó hoặc nếu bạn muốn chắn chắn thì bạn cũng có thể copy các file đó ra để ở một nơi khác rồi khôi phục sau .

– Tiếp theo , các bạn enable remi repo php72 :

+ yum-config-manager –enable remi-php72

– Cài đặt php72 :

+ yum install php

– Kiểm tra phiên bản php :

+ php -v

– Sau đó nếu bạn muốn sử dụng php-fpm thì bạn cần cài đặt thêm các module cần thiết với nhu cầu sử dụng :

+ yum install php-fpm php-gd php-json php-mbstring php-mysqlnd php-xml php-xmlrpc php-opcache

– Sau đó các bạn start lại service php-fpm và các service liên quan.

– Bước cuối cùng là các bạn khôi phục lại các file cấu hình (nếu có).

 

Vậy là các bạn đã hoàn thành việc upgrade hoặc downgrade phiên bản php  của mình rồi đó ở bài viết này mình chỉ áp dụng phiên bản 7.2 thôi còn các bạn có thể chọn phiên bản nào tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn , bằng việc làm các bước như trên và thay đổi remi repo phiên bản mà bạn muốn nhé.

 

 

 

Chúc các bạn thực hiện thành công , nếu có sai sót gì trong các bước thực hiện hình chia sẻ trên bài viết các bạn hãy bình luận ở dưới để mình tham khảo nhé !

Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

 

 

 

Bình luận qua Facebook

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here