Plesk

Plesk là một hosting control panel duy nhất có thể chạy trên windows và cả Linux. Plesk được tích hợp vào các nền tảng public cloud lớn như Amazone Web Service, Microsoft Azure, Vultr, Digitalocean.

Không có bài viết để hiển thị

CHỦ ĐỀ QUAN TÂM NHẤT