Opcode cache [ Phần 1 ] : Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Eaccelerator

2
537

Eaccelerator Opcode Cache

  • Giới thiệu Opcode Cache.  ( Opcode cache có thể sử dụng cho nhiều ngôn ngữ như ( python, ruby, … ) trong Series này mình chỉ tập trung vào PHP script  )

PHP là một scripting language, Khi có một request đến WebService thì nó phải thông dịch lại script PHP này để trả về kết quả xử lý cho người dùng. Nếu có nhiều request yêu cầu file PHP này thì nó vẫn cứ phải làm công việc thông dịch script PHP và gửi kết quả trả về cho người dùng. Để hạn chế quá trình này và làm tăng Resource cho VPS, Server. Thì giải pháp lúc này là Opcode cache. Opcode cache nó lưu lại kết quả thông dịch script PHP, Lưu lại vào ram hoặc là trên ổ cứng. Khi có request yêu cầu file PHP này thì nó sẽ vào cache lấy ra sử dụng. 

Với khả năng giảm tải cho VPS, Server, làm tăng performance. Opcode cache được sử dụng khá rộng rãi.

Hôm nay mình sẽ viết một Series về Opcode Cache giúp các bạn có thể Setup thêm vào VPS, Server, cải thiện tốc độ cho VPS, Server.

Bài đầu tiên mình sẽ trình bày, cách cài đặt và cấu hình Eaccelerator Opcode Cache

[root@vps src]# wget https://github.com/eaccelerator/eaccelerator/tarball/master
  • Giải nén 
[root@vps src]# tar -zxvf master
  • Cài đặt 
[root@vps src]# cd eaccelerator-eaccelerator-42067ac/
[root@vps eaccelerator-eaccelerator-42067ac]# phpize
[root@vps eaccelerator-eaccelerator-42067ac]# ./configure --with-php-config=/usr/bin/php-config --enable-eaccelerator=shared
[root@vps eaccelerator-eaccelerator-42067ac]# make ; make install

Nếu ở bước ./configure báo lỗi không tìm thấy file php-config thì các bạn có thể áp dụng các cách sau để tìm ra đường dẫn tới file này.

[root@vps eaccelerator-eaccelerator-42067ac]# find / -type f -name "php-config"
/usr/src/php-5.3.28/scripts/php-config
/usr/local/php/bin/php-config

Theo như kết quả tìm kiếm trên VPS mình thì các bạn fix lại chuỗi compile như sau.

./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config --enable-eaccelerator=shared

Sau khi chạy make install xong thì sẽ hiện ra đường dẫn chứa file .so ( chứa các thư viện) Ví dụ như bên dưới ( Kết quả này ở VPS mình các bạn nên thay thế bằng kết quả khi chạy trên VPS các bạn nhé.)

/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626
  • Cấu hình 

Bây giờ các bạn vào file PHP.INI của VPS mình, đến dòng cuối cùng của file các bạn đặt cấu hình config như thế này vào.

extension = "/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size = "128"
eaccelerator.cache_dir = "/dev/shm/eaccelerator"
eaccelerator.enable = "1"
eaccelerator.optimizer = "1"
eaccelerator.check_mtime = "1"
eaccelerator.debug = "0"
eaccelerator.filter = ""
eaccelerator.shm_max = "0"
eaccelerator.shm_ttl = "0"
eaccelerator.shm_prune_period = "0"
eaccelerator.shm_only = "0"
eaccelerator.compress = "1"
eaccelerator.compress_level = "9"
eaccelerator.allowed_admin_path = ""

Chuỗi cấu hình này mình đang sử dụng cho VPS 4GB ram, 2 CPUs.

Eaccelerator Theo kinh nghiệm của mình thì đây là Opcode Cache có thể áp dụng cho nhiều Open Source và Source tự Code. Nên mình viết bài này trước.

Nếu gặp sự cố trong quá trình setup, hoặc cần hỏi thêm thông tin. Các bạn vui lòng Comment bên dưới nhé.

Tiếp theo mình sẽ viết bài APC và Zend Optimizer Plus, Opcode Cache dùng tăng Performance cho các website, blog wordpress. 🙂

Bình luận qua Facebook

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here