Opcode cache [ Phần 2 ] : Hướng dẫn cài đặt và cấu hình APC

1
695

APC Opcode Cache

 • Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Eaccelerator Opcode Cache
 • Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp APC Opcode Cache, Bạn nào chỉ chạy những site WordPress thì đây là Opcode Cache cho lựa chọn của bạn.
 • Tải Source APC Opcode Cache  các bạn nên chọn những bản cài đặt có chữ “stable” có nghĩa là ổn định
# wget https://pecl.php.net/get/APC-3.1.9.tgz
# tar -zxvf APC-3.1.9.tgz
# cd APC-3.1.9
 • Cài đặt
# phpize
# ./configure --enable-apc --enable-apc-mmap --with-apxs --with-php-config=/usr/bin/php-config
# make
# make install
 • Nếu ở bước ./configure báo lỗi không tìm thấy file php-config thì các bạn có thể áp dụng các cách sau để tìm ra đường dẫn tới file này.
# find / -type f -name "php-config"
/usr/src/php-5.3.28/scripts/php-config
/usr/local/php/bin/php-config
 • Theo như kết quả tìm kiếm trên VPS mình thì các bạn fix lại chuỗi compile như sau.
# ./configure --enable-apc --enable-apc-mmap --with-apxs --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
 • Sau khi make install xong thì kết quả như sau.
# make install
Installing shared extensions: /usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20100525/
Installing header files: /usr/include/php/
 • Bây giờ các bạn cấu hình file php.ini (đây là file cấu hình mọi thứ liên quan tới script php) như sau.
 • Nếu các bạn không biết vị trí file php.ini thì cách tìm như sau.
# php -i | grep php.ini
 • Cấu hình
extension = "/usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20100525/apc.so"
apc.cache_dir = "/dev/shm/APC"
apc.enabled = "1"
apc.shm_segments = "1"
apc.shm_size = "128M"
apc.ttl = "43200"
apc.user_ttl = "7200"
apc.gc_ttl = "3600"
apc.max_file_size = "1M"
apc.stat = "1"
 • Bên trên là phần cấu hình cho VPS 4GB Ram và 2CPU của mình.
 • Để cấu hình phù hợp với resouce của VPS thì các bạn có thể nghiên cứu thêm ý nghĩa các thông số cấu hình bên trên, Hoặc là comment bên dưới topic để được hổ trợ nhé.

Bài tiếp theo mình sẽ viết Opcode được cho là chạy tốt nhất với WordPress đó là Zend Optimizer Plus

Bình luận qua Facebook

1 BÌNH LUẬN

 1. chờ đợi bài viết tối ưu riêng cho vesta panel. chứ chung chung thế này. em chịu không biết nên chọn opcache nào. chỉ mong có hướng dẫn chi tiết các thứ cần và đủ để cấu hình cho vesta panel.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here