Hướng dẫn cài đặt FTP server với virtual user. Ở bài FTP trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách thiết lập một FTP server với user của hệ thống, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập một FTP server mà không sử dụng user của hệ thống. Những user này chỉ được ftp hiểu...
Trong quá trình cài đặt và sử dụng thì mình gặp phải những lỗi bên dưới đây của VSFTPD Lỗi "transfer done (but failed to open directory)" ==> Cách khắc phục như sau. Lỗi "500 oops cannot change directory" ==> Lỗi này củng do SeLinux chưa  disable Lỗi "500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot ()" ==> Lỗi...
WikiVPS-Sell-VPS-Server-and-Managed-Service
VestaCP cho phép việc backup ở local server và ngoài ra VestaCP còn hỗ trợ việc backup đến một FTP server khác. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ những bước cấu hình backup FTP trên VestaCP 1.Một vài lý do chúng ta phải sử dụng Remote Backup FTP . Việc backup ở local đều rất cần thiết...

CHỦ ĐỀ QUAN TÂM NHẤT