Các lệnh cơ bản để kiểm tra thông tin VPS, Server

0
678

Mình sẽ hướng dẫn các bạn xem các thông tin cơ bản trên VPS, Server.

  • Xem thông tin về Ram

Các bạn gỏ lệnh sau vào cửa sổ Terminal


# free -m

Note : Các bạn chú ý là dấu # mình để ở đây nó được gọi là dấu nhắc lệnh, nó mang ý nghĩa là các bạn đang login vào VPS với quyền User root là quyền cao nhất. Như quyền Administrator User trên Windows vậy.

Sau khi gỏ command trên thì trên màn hình sẽ hiển thị thông tin sau.

ram

Lưu ý với các bạn ở đây là dung lượng Ram thật sự đã được sử dụng là số thứ 2 từ trên xuống của cột used [ 2101 MB ~= 2GB ], Nếu các bạn muốn biết tại sao là con số này thì xem link này nhé người ta giải thích khá rỏ nhưng bằng tiếng anh. Các con số hiển thị ở trên được tính bằng Megabyte [ MB ], VPS mình làm ví dụ có tổng dung lượng ram là 4GB.

  • Xem thông tin về CPU

Các bạn gỏ lệnh sau rùi nhấn Enter tiếp đó nhấn số 1.


# top

Trên màn hình sẽ hiển thị như sau.

cpu

 

Giải thích : Bên trên bạn thấy Cpu0, Cpu1 có nghĩa là VPS mình có 2 core.

  • Xem thông tin về Ổ cứng.

Ghỏ lệnh sau.


# df -hT

Trên màn hình sẽ hiển thị như sau.

df-hT

 

Giải thích : VPS mình tổng dung lượng Ổ cứng là 60GB, đã xử dụng 7,1GB, Còn trống 50GB.

 

Bình luận qua Facebook

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here