wikivps-directadmin-system requirements
NHỮNG YÊU CẦU CẦN THIẾT ĐỂ VPS, SERVER CÓ THỂ CÀI ĐẶT DIRECTADMIN Mình đã giới thiệu tổng quan về DirectAdmin ở bài trước, nếu bạn nào chưa đọc qua bài giới thiệu và là newbie thì đọc lại bài GIỚI THIỆU DirectAdmin này nhé, sau đó hãy tiếp tục đọc bài này nhé. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ...

CHỦ ĐỀ QUAN TÂM NHẤT