Cấu hình static ip trên Ubuntu 17

0
256

Cấu hình static ip trên Ubuntu 17

cấu hình static ip trên ubuntu 17
special configuration systemd-networkd on ubuntu 17

Kể từ ubuntu 17 trở đi thì Package ifupdown và “/etc/network/interfaces”  không còn sử dụng nữa. Ubuntu 17 server dùng netplan package để thay thế việc cấu hình systemd-networkd.

Do đó khi bạn cấu hình static ip như các phiên bản trước thì ubuntu 17 sẽ không nhận cấu hình.

Đầu tiên bạn phải chỉnh file “/etc/network/interfaces” về mặt định như ban đầu

Sau đó bạn mở (hoặc tạo file nếu chưa có) file netplan config cho static IPv4 “/etc/netplan/01-netcfg.yaml”. Và cấu hình theo format như sau.

Phải chắc chắn là lấy đúng network interface name. (như ví dụ trên là ens18)

Kiểm tra network interface name bằng lệnh.

Thay đổi DNS server cho phù hợp với network của bạn, nếu không có thì để DNS google.

Sau khi kiểm tra mọi thứ chính xác hết thì chạy lệnh test và active cấu hình.

Done !!!

 

 

Bình luận qua Facebook

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here