Hướng dẫn cài đặt proxy nginx cho tyk open source api gateway

0
685

Cài đặt proxy nginx cho tyk open source api gateway

Hướng dẫn cài đặt proxy nginx cho Tyk open source API Gateway
Hướng dẫn cài đặt proxy nginx cho Tyk open source API Gateway

Bạn phải chuẩn bị vps, server đã cài đặt sẵn Tyk API Gateway. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách dùng nginx làm proxy để expose các chức năng của Tyk API như (gateway, dashboard, developer) với port 80 (HTTP).

  • Cài đặt nginx service

Login vào vps bằng ssh terminal hoặc putty, ghỏ lệnh cài đặt nginx.

  • Sau khi cài đặt xong, tiến hành cấu hình file nginx.conf

Copy 1 bản backup của file config gốc lại để dành nếu có sự cố thì restore lại.

Sau đó copy toàn bộ nội dung dưới đây chép đè vào file nginx.conf

  • Cấu hình virtualhost cho từng domain hoặc subdomain tương ứng.

Ví dụ ta cấu hình cho domain : wikivps.net, thì ta sẽ có 3 domain tương ứng như sau.

  1. tyk-gateway:8080 => api.wikivps.net
  2. tyk-dashboard:3000 => dashboard.wikivps.net
  3. tyk-portal:3000/portal => developer.wikivps.net/portal

Di chuyển vào thư mục /etc/nginx/sites-enabled

Lần lượt tạo file với domain tương ứng và copy nội dung tương ứng với từng domain vào. Tạo file api.wikivps.net, và copy nội dung bên dưới vào.

Tạo file dashboard.wikivps.net, và copy nội dung bên dưới vào.

Tạo file developer.wikivps.net, và copy nội dung vào.

  • Kiểm tra lại cấu hình nginx có đúng hay không:

Dùng lệnh

Kiểm tra cấu hình chính xác thì tiến hành restart lại service nginx.

Done !

 

Bình luận qua Facebook

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here