[Docker – Phần 2] Cài đặt Docker trên Ubuntu, CentOS

1
831

Cài đặt Docker trên Ubuntu 16.04

cài đặt docker trên ubuntu
docker and ubuntu

Sau khi giới thiệu ở bài trước tổng quan về Docker. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Docker CE trên Ubuntu.

Hiện tại Docker cung cấp 2 version đó là Docker EE (Docker Enterprise Edition) và Docker CE (Community Edition). Để sử dụng miễn phí thì mình cài đặt bản CE.

Docker hổ trợ cài đặt được trên nhiều OS (CentOS 7, Debian, Ubuntu, Fedora) tuy nhiên mình thấy nó hổ trợ khá nhiều trên Ubuntu, cho nên ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nó trên Ubuntu.

 • Để cài đặt Docker CE thì phải dùng OS 64-bit version cho 1 trong các version Ubuntu sau:
 • Bionic 18.04(LTS)
 • Artful 17.10
 • Xenial 16.04(LTS)
 • Trusty 14.04(LTS)
 • Xoá toàn bộ các version củ.

 • Supported storage drivers

Docker CE hổ trợ overlay2 và aufs storage drivers. Nhưng từ Ubuntu 16.04 trở lên thì mặt định khi cài nó sẽ enable overlay2 drivers, nếu muốn sài aufs driver thì mình phải enable lên bằng tay. Mình sẽ để mặt định.

 • Cài đặt Docker CE

Có nhiều các cài Docker CE lên Ubuntu:

 • Dùng repository, cách này được sử dụng nhiều nhất.
 • Download DEB package và cài đặt manual, trường hợp này thường dùng khi server được cài đặt Docker Engine không thể access to internet.
 • Đối với môi trường dev/test thì có thể dùng convenience scripts để cài.

Ở đây mình sẽ cài đặt bằng cách đầu tiên, dùng repository.

 1. Update apt package index.
 2. Cài những package cho phép apt sử dụng repository thông qua https
 3. Thêm Docker’s official GPG key.
 4. Thêm repository stable, để có thể chạy production ổn định hơn
 5. Cập nhật lại apt package index
 6. Cài đặt latest version của Docker CE.
 7. Kiểm tra Docker CE được cài đặt thành công

  Câu lệnh trên sẽ download một cái image test và chạy nó trong một container. Khi container chạy nó sẽ in ra thông tin và sau đó exit.

  cài đặt thành công, testing docker
  cài đặt thành công docker

  Như vậy là mình đã cài đặt thành công Docker CE trên Ubuntu 16.04. Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn dùng docker compose để chạy WordPress và Mysql.

Bình luận qua Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here